Bendros žinios apie įstaigą

 
Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žiburėlis" yra bendrosios paskirties ugdymo įstaiga, kurioje dirba 10 ugdymo grupių. Įstaigoje vaikai ugdomi rusų kalba. 
 
Šiais mokslo metais veikia 3 ankstyvojo amžiaus, 6 bendrojo lavinimo ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės.
 
Įstaiga dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.
 
 
 
 
      Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žiburėlis" nuo 2011 metų dalyvauja ES programoje  "Pienas vaikams" ir ,,Europos vaisių vartojimo skatinimas mokyklose".
      Patvirtintos 2015-2016 m. m. paramos:
      "Pienas vaikams" lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį pieno gaminiams 2,47 Eur;
      
             Jogurto norma 0,258 kg
       2 vnt po 0,125 kg    1 vnt kaina 0,28 Eur
       2,47 Eur / (2 vnt.* 0,28) =4 kartai per mėnesį
       2,47 Eur / (1 vnt * 0,28) = 8 kartai per mėnesį
 
            Pieno norma 0,258  kg
      1,03 Eur / (1 litras / 0,25 = 4) = 0,258 Eur
      2,47 Eur / 0,258 Eur = 9 kartai per mėnesį
      1,03 Eur / (1 litras / 0,2 = 5) = 0,206 Eur
      2,47 Eur / 0,206 Eur = 11 kartų per mėnesį
 
            Šviežias sūris MIAU norma 0,086 kg 1 vnt kaina 0,44 Eur
      2,47 Eur / 0,44 Eur = 5 kartai per mėnesį.

    

     Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo dalijant juos nemokamai ugdymo įstaigose neviršijant vienam vaikui patvirtinta       1 mėn. (2015.11.01 – 2016.05.31) mokslo metams  – 1,03 Eur be PVM.

     Vaisiai  – iki 200 gr arba sultys iki 200 ml per dieną.