Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” vaikai dalyvauja neformalaus sveikatos ugdymo konkurse “Judrusis darželis”

2022-05-17 “Voveraičių” gr. ugdytiniai leidosi  į sportinįir ekologinį žygį.
Nukeliauta 9.94 km.
2022-05-05 darželio ugytiniai dalyvavo olimpiadojo ir
susipažinos su skirtingomis sporto šakomis.
 “Voveraičių” grupės vaikai 2022-05-02
Sąjudžio parke dalyvavo lenktynėse su paspirtukais .
 
“Saulučių” grupės ugdytiniai 2022-04-28 vyko įžygį pagal Smeltalės upelį.

2022-04-08 “Saulučių” ir Voveraičių”prišmokyklinių  grupių ugdytiniai, Švyturio arenoje susipažinos su krepšinio sporto šaka.

 

 

2022-03-07 ir 2022-03-28 darželio ugdytiniai sportavo, masažavo nugarytes ir kojytes.

   

 2021 m. lapkričio 25 d. priešmokyklinės grupės ugdytiniai mokinosi gaminti sveikuoliškus saldainius.

 

     Daug kūrybingų darbelių pateikė grupių tėvai kartu su vaikais. Džiaugėmės, grožėjomės ir stebėjomės, kiek kūrybiškumo, išmonės, fantazijos kiekviename iš jų  (spauskite čia)

 

           Spalvingos, kaip pats rudenėlis, mūsų šventės!(spauskite čia)

 

Informuojame, kad:

2021-12-08 Klaipėdos lopšelyje-darželyje “Žiburėlis” buvo atliktas  paviršių aplinkos testavimas. Atsakymas NERASTA (spauskite čia)

2021-11-24 Klaipėdos lopšelyje-darželyje “Žiburėlis” buvo atliktas  paviršių aplinkos testavimas. Atsakymas NERASTA (spauskite čia) (spauksite čia)

 

   

 

Sąlygos gauti Ukrainos gyventojų vaikams nemokamą mokinių maitinimą yra tokis pačios, kaip ir Lietuvos vaikams

 

  • Visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams prašymų maitinimui teikti nereikia, mokyklos sukelia tokių vaikų sąrašus į SPIS

 

  • Kitiems mokiniams prašymus maitinimui reikia pateikti ir nustatant teisę į nemokamą maitinimą vertinamos šeimos pajamos (vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 193,50 Eur, o išimties atvejais, mažesnės nei 322,50 Eur)

 

Išimties atvejais nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose bei nemokami pusryčiai (tik pradinukams)), patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, gali būti skiriami, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 322,50 Eur dydžio:

  • kai motina ar tėvas vieni augina vaikus; šeimoje auga trys ir daugiau vaikų;
  • kai mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus;
  • kai mokinys arba jį auginanti šeima patiria socialinę riziką;
  • kai šeima dėl sunkios ligos, nelaimingo atsitikimo patyrė (patiria) papildomų išlaidų dėl būtinų sveikatos priežiūros paslaugų, vaistų, medicinos priemonių ir pan. ar nelaimingo atsitikimo (gaisro, stichinės nelaimės, nusikalstamos veiklos, nukentėjus dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino, padarinių patyrus (patiriant) nepalankias ekonomines ir finansines pasekmes).

 

Vertinant šeimos pajamas nemokamam maitinimui gauti, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei asmenų pajamų šaltinis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, nepasikeitė. Tačiau, jeigu pasikeitė, tuomet pajamos skaičiuojamos pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams einamojo mėnesio pajamas.

Į vidutines pajamas neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo ir darbo paieškos išmokų (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.).

 

 

SVARBU Parama mokinio reikmenims šiems mokslo metams pagal dabartinį teisinį reglamentavimą nebegali būti skiriama (prašymus paramai mokinio reikmenims reikia teikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.)

 

 

Prašymą dėl nemokamo maitinimo galima pateikti šiais būdais:

  • elektroniniu būdu www.spis.lt;
  • Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje:

Vytauto g. 13  – gyvenantiems centrinėje ir šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.)

Laukininkų g. 19A – gyvenantiems pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai).

 

Konsultacijos ir informacija teikiama telefonais:

  • Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40
  • Laukininkų g. 19A – tel. (8 46) 32 46 96 ir (8 46) 39 10 68

 

 

Pranešimas dėl paramos skyrimo mokiniams

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d.  sprendimas Nr. T2-90 “Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas 2002 m. birželio 13 d. Nr. X-686

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. AD1-836 “Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymo AD1-6 “Dėl Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos apribojimo karantino laikotarpiu” pripažinimo netekusio galios” (spauskite čia)

 

Klaipėdos lopšelis-darželis “Žiburėlis”dalyvavo Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro arganizuojamame kūrybinių darbų konkurse “Salotų salotos” ir laimėjo I vietą.

 

 

 

 

Dėkojame visiems respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams, aktyviai dalyvavusiems mūsų įstaigos organizuotoje  virtualioje vaikų kūrybinių darbų parodoje “Dovana tėčiui”. Parodą organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Karolina Syčiova ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Povilonienė.

Book Creator – Dovana tėčiui

 

                                  Mes apsaugoti 

 

 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. ŠV1-41 „Dėl priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimo“ (spauskite čia)

 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktorės Tamaros Čiulanovos 2021-ųjų metų veiklos planas (spauskite čia)

 

 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasis klaipėdiečių psichologinės gerovės stiprinimu kviečia nemokamai nuotolinio kontakto būdu savo sunkumais pasidalinti su psichologais.

Registracija į individualias psichologines konsultacijas mob. telefonu (8 640) 93348 ir (8 46) 311423.

Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams nuo 11 metų bei suaugusiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.

 

 

 

Informacija dėl pagalbos vaikams linijos   (spauskite čia)

http://impartner.lt/ads/pagalba_vaikams/201612/pagalba_vaikams_konsult_180x150_04/pagalba_vaikams_konsult_180x150_02.html