Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” vaikai dalyvauja neformalaus sveikatos ugdymo konkurse “Judrusis darželis”

2022-05-17 “Voveraičių” gr. ugdytiniai leidosi  į sportinįir ekologinį žygį.
Nukeliauta 9.94 km.
2022-05-05 darželio ugytiniai dalyvavo olimpiadojo ir
susipažinos su skirtingomis sporto šakomis.
 “Voveraičių” grupės vaikai 2022-05-02
Sąjudžio parke dalyvavo lenktynėse su paspirtukais .
 
“Saulučių” grupės ugdytiniai 2022-04-28 vyko įžygį pagal Smeltalės upelį.

2022-04-08 “Saulučių” ir Voveraičių”prišmokyklinių  grupių ugdytiniai, Švyturio arenoje susipažinos su krepšinio sporto šaka.

 

 

2022-03-07 ir 2022-03-28 darželio ugdytiniai sportavo, masažavo nugarytes ir kojytes.

   

 2021 m. lapkričio 25 d. priešmokyklinės grupės ugdytiniai mokinosi gaminti sveikuoliškus saldainius.

 

     Daug kūrybingų darbelių pateikė grupių tėvai kartu su vaikais. Džiaugėmės, grožėjomės ir stebėjomės, kiek kūrybiškumo, išmonės, fantazijos kiekviename iš jų  (spauskite čia)

 

           Spalvingos, kaip pats rudenėlis, mūsų šventės!(spauskite čia)

 

Informuojame, kad:

2021-12-08 Klaipėdos lopšelyje-darželyje “Žiburėlis” buvo atliktas  paviršių aplinkos testavimas. Atsakymas NERASTA (spauskite čia)

2021-11-24 Klaipėdos lopšelyje-darželyje “Žiburėlis” buvo atliktas  paviršių aplinkos testavimas. Atsakymas NERASTA (spauskite čia) (spauksite čia)

 

   

 

Sąlygos gauti Ukrainos gyventojų vaikams nemokamą mokinių maitinimą yra tokis pačios, kaip ir Lietuvos vaikams

 

 • Visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams prašymų maitinimui teikti nereikia, mokyklos sukelia tokių vaikų sąrašus į SPIS

 

 • Kitiems mokiniams prašymus maitinimui reikia pateikti ir nustatant teisę į nemokamą maitinimą vertinamos šeimos pajamos (vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 193,50 Eur, o išimties atvejais, mažesnės nei 322,50 Eur)

 

Išimties atvejais nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose bei nemokami pusryčiai (tik pradinukams)), patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, gali būti skiriami, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 322,50 Eur dydžio:

 • kai motina ar tėvas vieni augina vaikus; šeimoje auga trys ir daugiau vaikų;
 • kai mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus;
 • kai mokinys arba jį auginanti šeima patiria socialinę riziką;
 • kai šeima dėl sunkios ligos, nelaimingo atsitikimo patyrė (patiria) papildomų išlaidų dėl būtinų sveikatos priežiūros paslaugų, vaistų, medicinos priemonių ir pan. ar nelaimingo atsitikimo (gaisro, stichinės nelaimės, nusikalstamos veiklos, nukentėjus dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino, padarinių patyrus (patiriant) nepalankias ekonomines ir finansines pasekmes).

 

Vertinant šeimos pajamas nemokamam maitinimui gauti, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei asmenų pajamų šaltinis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, nepasikeitė. Tačiau, jeigu pasikeitė, tuomet pajamos skaičiuojamos pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams einamojo mėnesio pajamas.

Į vidutines pajamas neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo ir darbo paieškos išmokų (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.).

 

 

SVARBU Parama mokinio reikmenims šiems mokslo metams pagal dabartinį teisinį reglamentavimą nebegali būti skiriama (prašymus paramai mokinio reikmenims reikia teikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.)

 

 

Prašymą dėl nemokamo maitinimo galima pateikti šiais būdais:

 • elektroniniu būdu www.spis.lt;
 • Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje:

Vytauto g. 13  – gyvenantiems centrinėje ir šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.)

Laukininkų g. 19A – gyvenantiems pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai).

 

Konsultacijos ir informacija teikiama telefonais:

 • Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40
 • Laukininkų g. 19A – tel. (8 46) 32 46 96 ir (8 46) 39 10 68

 

 

Pranešimas dėl paramos skyrimo mokiniams

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d.  sprendimas Nr. T2-90 “Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas 2002 m. birželio 13 d. Nr. X-686

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. AD1-836 “Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymo AD1-6 “Dėl Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos apribojimo karantino laikotarpiu” pripažinimo netekusio galios” (spauskite čia)

 

Klaipėdos lopšelis-darželis “Žiburėlis”dalyvavo Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro arganizuojamame kūrybinių darbų konkurse “Salotų salotos” ir laimėjo I vietą.

 

 

 

 

Dėkojame visiems respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams, aktyviai dalyvavusiems mūsų įstaigos organizuotoje  virtualioje vaikų kūrybinių darbų parodoje “Dovana tėčiui”. Parodą organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Karolina Syčiova ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Povilonienė.

Book Creator – Dovana tėčiui

 

                                  Mes apsaugoti 

 

 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. ŠV1-41 „Dėl priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimo“ (spauskite čia)

 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktorės Tamaros Čiulanovos 2021-ųjų metų veiklos planas (spauskite čia)

 

 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasis klaipėdiečių psichologinės gerovės stiprinimu kviečia nemokamai nuotolinio kontakto būdu savo sunkumais pasidalinti su psichologais.

Registracija į individualias psichologines konsultacijas mob. telefonu (8 640) 93348 ir (8 46) 311423.

Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams nuo 11 metų bei suaugusiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.

 

 

 

Informacija dėl pagalbos vaikams linijos   (spauskite čia)

http://impartner.lt/ads/pagalba_vaikams/201612/pagalba_vaikams_konsult_180x150_04/pagalba_vaikams_konsult_180x150_02.html

Sporto šventė “Klaipėdieti , greičiau, aukščiau, tvirčiau – kartu”

Priešmokyklinės “Saulučių” grupės ugdytiniai vyko prie jūros į sporto šventę

2021 m. sausio 20 d.  įstaigoje vyko nuotaikinga žiemos šventė  (spauskite čia)

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželio „Žiburėlis“ priešmokyklinio ugdymo  „Kačiukų“ grupės vaikai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių  ugdymo įstaigų muzikinėje šventėje ,,Lietuvos stačiatikių kalėdiniai susitikimai 2021“

 

Ugdytiniai linksmai sutiko Naujųjų Metų šventę  (spauskite čia)

 

Gražios ir linksmos rudenėlio šventės grupėse (spauskite čia)

Darželio galerijoje puikuojasi tėvų ir vaikų bendrų darbelių parodėlė „Dosnus ruduo“ (spauskite čia)

 

Nuo š. m. spalio 12 d.  iki 30 d. įstaigoje organizuojamas projektas “Rudens mandala”. Projektą organizuoja priešmokyklinio ugdymo mokytoja Natalija Derevianko. Pasidžiaukite kartu su mumis.

Projekto Rudenėlio mandala nuostatai

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. V-1840 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.  birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ (spauskite čia)

Tėvų apklausa dėl nuotolinio ugdymo

https://docs.google.com/forms/d/1R-TuxufnRPb8lOQfC0Gyq73QA935OK7iMFWtlEw1-z4/viewanalytics

Algoritmai kaip elgtis COVID-19 metu (spauskite čia)

 

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos, daugiau informacijos rasite  https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai.

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms  https://www.lt72.lt/

Tėvų apklausa dėl nuotolinio ugdymo karantino metu https://docs.google.com/forms/d/1R-TuxufnRPb8lOQfC0Gyq73QA935OK7iMFWtlEw1-z4/viewanalytics

Lopšelio-darželio “Žiburėlis” ugdytiniai grūdinasi

 

Vitaminų diena

Darbuotojų sveikatos valandėlė

 

 

Pirmas vasaros mėnuo (spauskite čia)

Tėvų linija

   Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Labai svarbu, kad  šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai žinotų, kad nemokamos psichologinės pagalbos gali sulaukti, paskambinę į „Tėvų liniją“ (www.tevulinija.lt). 

Gerbiami Tėveliai (globėjai, rūpintojai), bendruomenės nariai, 

    Kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, sumokėjęs pajamų mokestį, gali suteikti paramą. Jeigu dar neskyrėte paramos, Klaipėdos lopšelis-daželis „Žiburėlis“, įstaigos  kodas 190436030, Reikjaviko g. 8, Klaipėda, prašo skirti Jūsų vaikų ugdymui gerinti.

    Informuojame Jus, kad pasikeitė prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams pateikimo tvarka.
Nuo 2021 m. sausio 1 d. Prašymus galėsite pateikti tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS). Atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai VMI popieriniai prašymai nebus nagrinėjami.
Prašymus gyventojai (ar jų atstovai) per EDS galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

    Kadangi, įgyvendinus mokesčių reformą, darbo užmokestis padidintas 1,289 karto (iki mokesčių) ir pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

    Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.).

     Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į darželio administraciją.

Aktualijos

 • 2020 m. balandžio 1-30 d. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” Mokytojai  su ugdytiniais ir jų tėveliais, dalyvavo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro organizuojamame  kūrybiniame  projekte „Padėka, kurią jaučiu“, kuriame Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenė galėjo išreikšti padėką visiems dirbantiems dėl mūsų geros savijautos (medikams, policininkams, kariūnams, autobusų vairuotojams, pardavėjams, vaistininkams, žvėrelių prižiūrėtojams ir kt.). Daugiau informacijos galite rasti https://www.facebook.com/watch/kpskc/

AČIŪ!

Pasitikome ir atšventėme namuose gražiausias pavasario šventes🌞. Dar viena savaitė karantine 😷, dar viena savaitė praleista galvojant apie Jus, šių dienų „didvyrius“ 💪 – kantriai atliekate savo pareigą, padedate kovoti ir gyventi, rizikuodami kasdien savo sveikata. Ir vėl klaipėdiečiai siunčia Jums nuoširdų AČIŪ❗️ Skiriamos padėkos Jums įgauna vis įvairesnes formas ir pavidalus, tad kviečiame pasidžiaugti drauge kūrybinio projekto naujausiais darbais❗️Lietuvos Medikų Sąjūdiskų Sąjūdis; Lietuvos gydytojai; Lietuvos medikai; Lietuvos policija; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; Lietuvos paštas; Lietuvos kariuomenė; Lietuvos Kariuomenės Karo policija / Lithuanian Military Police; Lietuvos Karinės Jūrų Pajėgos; Lietuvos Karinės oro pajėgos / LTU Air Force; Lietuvos Ugniagesiai; Lietuvos pedagogai; Klaipėdos miesto savivaldybė; Rimi Lietuva; Maxima LT; IKI; Lidl Lietuva; @Norfa; AIBE ir visiems kitiems dirbantiems prekybos srityje; Prekybos Centrų Darbuotojų Lyga; Mokytojai; s; Klaipedos keleivinis transportas; Klaipedos Perkela; Ir visiems kitiems, kurie prisideda prie esamos situacijos valdymo ir dirba dėl mūsų!

Опубліковано Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras Середа, 15 квітня 2020 р.

Padėka

Besitęsiantis karantinas po truputį lengvinamas, tačiau nematomas priešas nesitraukia, kova tęsiasi… Ir nemažėja noras dėkoti visiems tiems, kurie stengiasi suvaldyti šios neįprastos padėties grėsmes bei pasirūpinti mūsų visų saugumu. Netgi atvirkščiai – Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo bendruomenės vis aktyviau siunčia širdingus darbelius: piešinius, vaizdo įrašus, nuotraukas, kuriose išreiškia didžiulę pagarbą ir supratimą, koks svarbus ir reikalingas tarnaujančių bei paslaugas teikiančių visiems mums darbuotojų darbas. Džiaugiamės, didžiuojamės ir siunčiame į socialines erdves gautas padėkas bei tikimės, kad šis didžiulis dėkingumas pasieks visus, kuriems tariame dar kartą AČIŪ!Lietuvos medikai Lietuvos gydytojai Lietuvos policija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lietuvos paštas Lietuvos kariuomenė Lietuvos Kariuomenės Karo policija / Lithuanian Military Police Lietuvos Karinės oro pajėgos / LTU Air Force Lietuvos Karinės Jūrų Pajėgos Lietuvos Ugniagesiai Lietuvos pedagogai Klaipėdos miesto savivaldybė Rimi Lietuva Maxima IKI PARDUOTUVE Lidl Lietuva Norfa AIBE ir visiems kitiems dirbantiems prekybos srityje Mokytojai Lietuvos Jūrų Muziejus Klaipedos keleivinis transportas Klaipedos Perkela Ir visiems kitiems, kurie prisideda prie esamos situacijos valdymo ir dirba dėl mūsų!

Опубліковано Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras Середа, 29 квітня 2020 р.

Rodomas puslapis 1 iš 212