Menu Close

Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024 m. kovo 28 d. potvarkis Nr. M-346 ,,Dėl pretendentų Klaipėdos lopšelio-daželio ,,Žiburėlis” direktoriaus pareigoms eiti konkurso atrankos posėdžio komisijos sudarymo”

2023-12-06 Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktoriaus pareigoms eiti. Pretendentų konkurso atrankos posėdžio data – 2024 m. balandžio 4 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje, skiriant pretendento į įstaigos vadovus kompetencijų vertinimo laiką, pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse. Kompetencijoms vertinti pretendentas turi registruotis Nacionalinėje švietimo agentūroje per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, tai yra iki 2023 m. gruodžio 20 d. Išsamesnė informacija – pagrindiniame skelbime Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt , skiltyje Gyventojui/ Karjera/ Įstaigų vadovai, nuoroda į pagrindinį konkurso skelbimą: https://www.klaipeda.lt/lt/klaipedos-miesto-savivaldybe-skelbia-konkursa-klaipedos-lopselio-darzelio-ziburelis-direktoriaus-pareigoms-eiti/12243/ .

 

Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas sąrašo patvirtinimas

Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” konkurso direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti  organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

Skip to content