Laisvos vietos

 

Ikimokyklinio ugdymo grupėse:

1,5-3 metų amžiaus – 2 

2-3 metų amžiaus – 0

3-4 metų amžiaus – 8

4-5 metų amžiaus – 9

5-6 metų amžiaus  – 3

 

Priešmokyklinio amžiaus grupėje:

6-7 metų amžiaus – 3