Menu Close

Logopedas

Logopedas teikia šias švietimo paslaugas:

Vaiko kalbinių gebėjimų tyrimas.

Taisyklingo garsų tarimo mokymas, išmoktų garsų įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose ir rišliojoje kalboje.

Foneminio suvokimo ugdymas.

Kalbos gramatinio taisyklingumo ugdymas.

Žodyno turtinimas.

Konsultacijos ugdytinių tėveliams, pedagogams.

Mokslo metų pradžioje, tėveliams sutikus, logopedas įvertina vaiko kalbinius gebėjimus, identifikuoja kalbos ar kalbėjimo sutrikimus, sudaro vaikų, kuriems bus teikiama logopedo pagalba, sąrašus. Vaikų, kuriems būtina teikti logopedo pagalbą, sąrašas aptariamas darželio Vaiko gerovės komisijoje, suderinamas su Klaipėdos PPT ir teikiamas patvirtinti darželio direktoriui.

Kalbinių gebėjimų tyrimas atliekamas siekiant identifikuoti vaiko kalbėjimo ir/ar kalbos sutrikimą, nustatyti stipriąsias ir problemines sritis. Tyrimo metu, atsižvelgiant į vaiko amžių ir tėvelių bei pedagogų įžvalgas, įvertinama: kalbos padargų būklė, kalbėjimo tempas, kalbinis kvėpavimas, balsas, tartis, foneminis suvokimas, garsinės analizės, sintezės gebėjimai, kalbos gramatinė sandara, žodynas, rišlioji kalba.

Olga Michno, logopedė, dirba su visų įstaigos grupių vaikais ir teikia konsultacijas tėveliams ir Įstaigos mokytojams

antradieniais 13,00-14,00  val.

ketvirtadieniais 13,00-14,00 val.

Logopedo teikiama švietimo paslauga yra nemokama.

 

Skip to content