Valdymo struktūra

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” valdymo struktūra

Įstaigos savivaldos institucijos:

1. Įstaigos taryba:

pirmininkė – Larisa Matvijenko, neformaliojo švietimo mokytoja;

nariai: Jelena Goldfeld, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Natalija Keršienė, auklėtojos (mokytojos)  padėjėja, Natalija Tarasova, auklėtojos (mokytojos) padėjėja, Galina Archipova, auklėtojos (mokytojos) padėjėja.

2. Mokytojų taryba:

pirmininkė – Tamara Čiulanova, direktorė;

nariai: (visi įstaigos pedagogai) Laimutė Povilonienė, Tatjana Lapickaja, Tamara Ozerskaja, Liudmila Boguslavskaja, Tatjana Prolisko, Natalija Jemeljanenko, Olga Kroitoru, Jelena Goldfeld, Liudmila Divinčiukova, Natalija Derevianko, Tatjana Prončenko, Jelena Abramova,  Karolina Syčiova, Liudmila Višniakova, Vera Borodina, Natalija Mileiko, Olga MachnoNatalija Potapova, Olga Michno, Virginija Česonienė.

3. Metodinė taryba:

pirmininkė – Laimutė Povilonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

nariai: Natalija Potapova, neformaliojo švietimo mokytoja, Tatjana Lapickaja, meninio ugdymo mokytoja, Natalija Derevianko, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Natalja Jemeljanenko, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Virginija Česonienė, logopedė.

4. Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga atstovauja įstaigos interesus:

lopšelio-darželio “Žiburėlis” skyriaus pirmininkė – Tatjana Lapickaja;

nariai: 28 įstaigos darbuotojai.