Menu Close

Istorija

Klaipėdos lopšelis-darželis Nr. 61. duris atvėrė 1978 metais.  Tuo metu Įstaigoje veikė 12 bendrosios paskirties ugdymo grupių.

1989 metais Įstaigoje atidarytos 2 specialiosios ugdymo grupės vaikams su regos sutrikimais. Laikui bėgant, specialiųjų grupių skaičius išaugo iki šešių. Buvo įrengti regos gydomieji ir korekcinio darbo kabinetai, įsigyta oftalmologinė – gydomoji įranga, sukaupta daug metodinių priemonių, žaidimų.

1994 metais lopšeliui-darželiui Nr. 61. suteiktas vardas ,,Žiburėlis”.

2005 metais lopšelis-darželis įstojo į respublikinę ikimokyklinio ugdymo pedagogų sveikos gyvensenos ugdymo asociaciją ,,Sveikatos želmenėliai” ir įgyvendino sveikos gyvensenos ugdymo programą.

2007 metais Įstaigoje įvyko reorganizacija: uždarytos specialiosios ugdymo grupės,  o vaikai su regos sutrikimais integruoti į  bendrojo ugdymo grupes.

2018 metais Įstaiga nutraukė veiklą respublikinėje ikimokyklinio ugdymo pedagogų sveikos gyvensenos ugdymo asociacijoje ,,Sveikatos želmenėliai”, bet ir toliau sėkmingai įgyvendina sveikos gyvensenos nuostatas, vykdo 2 neformaliojo švietimo programas: Sveikos gyvensenos ugdymo ir Fizinio aktyvumo skatinimo. Įrengtoje fizinio lavinimo salėje, aprūpintoje reikalingu sporto inventoriumi ir priemonėmis, vykdomi įvairūs sporto renginiai, plokščiapėdystės ir laikysenos profilaktika,  visapusiškai skatinamas  vaikų fizinis aktyvumas, ugdoma sveika gyvensena. Vaikai dalyvauja respublikoje ir mieste organizuojamuose  sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą skatinančiuose projektuose, įvairiose šventėse, renginiuose. Visa tai padeda įgyvendinti neformaliojo švietimo ir  grupėse dirbančios mokytojos.

 2022 m. įrengtas patyriminio ugdymo kambarėlis, kuriame neformaliojo švietimo mokytojas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais eksperimentuoja, atlieka įvairius stebėjimus, bandymus, skatina vaikų smalsumą ir kūrybiškumą.

2023 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Įstaigoje  veikai 10 bendrojo lavinimo grupių: 2 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio  ir 2  priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaigą lanko 168 vaikai.  Juos ugdo 27 kvalifikuoti pedagogai.

 

Skip to content