Menu Close

Istorija

Klaipėdos lopšelis-darželis Nr.61. duris atvėrė 1978 metais. Įstaigai vadovavo pirmoji jos vedėja Lina Stacenko. Tuo metu Įstaigoje veikė 12 bendrosios paskirties ugdymo grupių.

1989 metais Įstaigoje atidarytos 2 specialiosios ugdymo grupės vaikams su regos sutrikimais. Laikui bėgant, specialiųjų grupių skaičius išaugo iki šešių. Buvo įrengti gydomieji ir korekcinio darbo kabinetai, įsigyta oftalmologinė – gydomoji įranga, sukaupta daug metodinių priemonių, žaidimų.

1994 metais lopšeliui-darželiui Nr.61. suteiktas vardas ,,Žiburėlis”.

2007 metais Įstaigoje įvyko reorganizacija: uždarytos specialiosios ugdymo grupės,  o vaikai su regos sutrikimais integruoti į  bendrojo lavinimo grupes.

Nuo 2005 metų lopšelis-darželis priklausė respublikinei ikimokyklinio ugdymo pedagogų sveikos gyvensenos ugdymo asociacijai ,,Sveikatos želmenėliai” ir įgyvendino sveikos gyvensenos ugdymo programą. 2018 metais Įstaiga veiklą asociacijoje nutraukė, bet ir toliau įgyvendina sveikos gyvensenos nuostatas: įrengtoje fizinio lavinimo salėje, aprūpintoje reikalingu sporto inventoriumi ir priemonėmis, vykdomi įvairūs sporto renginiai, plokščiapėdystės ir laikysenos profilaktika,  visapusiškai skatinamas  vaikų fizinis aktyvumas, ugdoma sveika gyvensena. Visa tai padeda įgyvendinti neformaliojo švietimo mokytojas.

Nuo 2022 m. veikia patyriminio ugdymo kambarėlis, kuriame neformaliojo švietimo mokytojas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais eksperimentuoja, atlieka įvairius stebėjimus, bandymus.

30-čiai Įstaigoje ugdomų vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų,  pagalbą  teikia logopedas.

Šiuo metu Įstaigoje  veikai 10 bendrojo lavinimo grupių: 3 ankstyvojo amžiaus, 5 ikimokyklinio  ir 2  priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaigą lanko 175 vaikai.  Įstaigoje dirba 24 kvalifikuoti pedagogai.