Menu Close

Istorija

Klaipėdos lopšelis-darželis Nr.61 duris atvėrė 1978 metais. Įstaigai vadovavo pirmoji jos vedėja Lina Stacenko. Tuo metu įstaigoje veikė 12 grupių, tai buvo bendrosios paskirties ugdymo įstaiga.

1989 metais įstaigoje atidarytos 2 specialiosios ugdymo grupės vaikams su regos sutrikimais. Laikui bėgant, specialiųjų grupių skaičius išaugo iki šešių. Buvo įrengti gydomieji ir korekcinio darbo kabinetai, įsigyta oftalmologinė – gydomoji įranga, sukaupta daug metodinių priemonių, žaidimų.

1994 metais lopšeliui-darželiui Nr.61 buvo  suteiktas vardas ,,Žiburėlis”.

Nuo 2005 metų lopšelis – darželis yra respublikinės ikimokyklinio ugdymo pedagogų sveikos gyvensenos ugdymo asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai” narys ir įgyvendina sveikos gyvensenos ugdymo programą. Įrengta fizinio lavinimo salė, su vaikais užsiima  neformaliojo švietimo mokytoja. Čia vykdoma fizinio lavinimo veikla, sporto pramogos, plokščiapėdystės ir laikysenos profilaktika,  visapusiškai skatinamas  vaikų fizinis aktyvumas.

2007 metais įstaigoje įvyko reorganizacija, buvo uždarytos specialiosios ugdymo grupės,  o vaikai su regos sutrikimais integruoti į  bendrojo lavinimo grupes. Jų regą koreguoja ir profilaktiką atlieka kvalifikuoti specialistai: bendrosios praktikos slaugytojas ir tiflopedagogas. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų,  pagalbą  teikia logopedas.

Šiuo metu įstaigoje  veikai 10 grupių: 2 lopšelio, 6  bendrojo lavinimo grupės, 2  priešmokyklinės. Įstaigą lanko 156 vaikai.  Įstaigoje dirba 24 kvalifikuoti pedagogai.