Menu Close

Korupcijos prevencija

Klaipėdos lopšelio-darželio Žiburėlis 2023-2025 korupcijos prevencijos programa

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų planas

Klaipdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 20232025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo pasireiškimo tvarkos rekomendacijos

Atmintinė, kur kreiptis pastebėjus korupcijos įvykį 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” korupcijos prevencijos 2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir įvertinimas 2022 m. Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Žiburėlis”

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir įvertinimas 2021 m. Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Žiburėlis”

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programa

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” įsakymas ,,Dėl atsakingo asmens skyrimo už korupcijos prevencijos ir kontrolę

 

 

 

 

 

Skip to content