Menu Close

Dokumentai

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” 2023-2025 metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis”  2022-2024 metų strateginis planas 

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburelis” 2021 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis”  2020 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” direktorės Tamaros Čiulanovos 2021 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” direktorės Tamaros Čiulanovos 2020 m. veiklos

ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” direktorės Tamaros Čiulanovos 2019 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” direktorės Tamaros Čiulanovos 2018 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis”  direktorės Tamaros Čiulanovos 2017 m. veiklos atsakaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” 2022 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” 2021 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis“ nuotolinio ugdymo tvarka

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” nuotolinio darbo tvarkos aprašas ir ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu priemonių planas nuo 2020-03-13 iki karantino pabaigos

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” Kolektyvinė sutartis

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 21 d. sprendimas “Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 “Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos mustatymo” pakeitimo”

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 10 d. sprendimas ” Dėl užsieniečių , pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-300 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimas  Nr. T2-172 “Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo”

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” “Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas” Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu V-80 “Dėl Klaipėdos lopšelio darželio “Žiburėlis” mokinių ugdymo dienų lankomumo apskaitos bei nelankymo prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo”