Dokumentai

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis”  2022-2024 metų strateginis planas 

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburelis” 2021 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis”  2020 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” direktorės Tamaros Čiulanovos 2021 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” direktorės Tamaros Čiulanovos 2020 m. veiklos

ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” direktorės Tamaros Čiulanovos 2019 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” direktorės Tamaros Čiulanovos 2018 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis”  direktorės Tamaros Čiulanovos 2017 m. veiklos atsakaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” 2022 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” 2021 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis“ nuotolinio ugdymo tvarka

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” nuotolinio darbo tvarkos aprašas ir ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu priemonių planas nuo 2020-03-13 iki karantino pabaigos

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” Kolektyvinė sutartis

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-300 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimas  Nr. T2-172 “Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo”

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” “Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas” Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu V-80 “Dėl Klaipėdos lopšelio darželio “Žiburėlis” mokinių ugdymo dienų lankomumo apskaitos bei nelankymo prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo”