Dokumentai

 

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis”  2020 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” direktorės Tamaros Čiulanovos 2020 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” 2021 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis“ nuotolinio ugdymo tvarka

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” nuotolinio darbo tvarkos aprašas ir ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu priemonių planas nuo 2020-03-13 iki karantino pabaigos

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” Kolektyvinė sutartis

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” 2021-2023 metų Strateginis planas

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimas  Nr. T2-172 “Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo”

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” “Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas” Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu V-80 “Dėl Klaipėdos lopšelio darželio “Žiburėlis” mokinių ugdymo dienų lankomumo apskaitos bei nelankymo prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo”

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-352 “Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo”

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T2-281 “Dėl maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo”

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-206 “Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-344 “Dėl kainos už atlygintinai teikiamą ugdymo paslaugą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse, dirbančiose 12 valandų darbo režimu, patvirtinimo” pakeitimo”

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-208 “Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-32 “Dėl įkainio už patiekalų gamybą nustatymo Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose-darželiuose ir Regos ugdymo centre” pakeitimo”