Dokumentai

Informacija apie žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje

Atmintinė_žmogaus teisės           Skrajutė žmogaus teisės

BĮ Klaipėdos miesto lopšelio-darželio "Žiburėlis" direktorės Tamaros Čiulanovos 2016m. veiklos ataskaita

2017-ųjų metų veiklos planas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-143 "Dėl alyginimo uz maitinimo paslaugą Klaipedos miesto savivaldybės švietimo istaigose, igyvendinanciuose ikimokyklinio ar priesmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-998 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 "Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žiburėlis" perspektyvinis valgiaraštis darželiui 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Žiburėlis" perspektyvinis valgiaraštis lopšeliui .

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-352 "Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo"

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T2-281 "Dėl maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo"

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-206 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-344 "Dėl kainos už atlygintinai teikiamą ugdymo paslaugą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse, dirbančiose 12 valandų darbo režimu, patvirtinimo" pakeitimo"

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-208 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-32 "Dėl įkainio už patiekalų gamybą nustatymo Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose-darželiuose ir Regos ugdymo centre" pakeitimo"

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-209 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybos tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-30 "Dėl kainos nustatymo už teikiamas atlygintinai ikimokyklinio ugdymo paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose" pakeitimo"