Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Įstaigoje veikia:

1. Vaiko gerovės komisija: 

pirmininkė – Tamara Čiulanova, direktorė;

sekretorė – Laimutė Povilonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

nariai:  Olga Michno, logopedė, Larisa Matvijenko, neformaliojo ugdymo mokytoja.

2.  Gautos paramos skirstymo  komisiją:

pirmininkė – Natalija Potapova, neformaliojo ugdymo mokytoja.

nariai: Odeta Veserienė, raštinės administratorė, Liudmila Boguslavskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.