Komisijos ir darbo grupės

Įstaigoje veikia:

1. Vaiko gerovės komisija: 

pirmininkė – Tamara Čiulanova, direktorė;

sekretorė – Laimutė Povilonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

nariai: Virginija Česonienė, logopedė, Olga Michno, logopedė, Larisa Matvijenko, neformaliojo švietimo mokytoja, Laima Čerepanova,bendrosios praktikos slaugytoja.                                                                    

2.  Gautos paramos skirstymo  komisiją:

pirmininkė – Liudmila Divinčiukova, auklėtoja,

nariai: Odeta Veserienė, sekretorė, Natalija Potapova, neformaliojo švietimo mokytoja (pedagogė), Liudmila Boguslavskaja, auklėtoja, Galina Zacharenko, auklėtojos padėjėja.