Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Įstaigoje veikia:

Įstaigos taryba:

pirmininkė – Vera Borodina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

sekretorė  – Odeta Veserienė, raštinės administratorė;

nariai: Natalija Keršienė, auklėtojos (mokytojos) padėjėja, Olga Michno, logopedė, Marija Burbienė, tėvų atstovė, Natalja Zbarazskaja, tėvų atstovė.

 

Metodinė taryba:

pirmininkė – Laimutė Povilonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanti įstaigos funkcijas;

nariai: Natalija Potapova, neformaliojo ugdymo mokytoja, Olga Michno, logopedė, Tatjana Lapickaja, meninio ugdymo mokytoja, Natalija Derevianko, priešmokylinio ugdymo mokytoja, Karolina Syčiova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Natalja Jemeljanenko, ikimokylinio ugdymo mokytoja.

 

Vaiko gerovės komisija: 

pirmininkė – Laimutė Povilonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanti įstaigos vadovo funkcijas; 

sekretorė – Viktoriia Bulbenkova, lietuvių (valstybinės kalbos) mokytoja;

nariai:  Olga Michno, logopedė, Natalija Derevianko, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Valerija Snetkova, visuomenės sveikatos centro specialistė.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

pirmininkė – Laimutė Povilonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanti įstaigos vadovo funkcijas;

nariai: Karolina Syčiova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Natalja Jemeljanenko, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Jelena Abramova, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Gintarė Mikutaitė-Bogdan, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Gautos paramos skirstymo  komisija:

pirmininkė – Natalija Potapova, neformaliojo ugdymo mokytoja; 

nariai: Odeta Veserienė, raštinės administratorė, Liudmila Boguslavskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga

skyriaus pirmininkė  Tatjana Lapickaja.

 

Kūrybinės darbo grupės:

Sveikuolių:

pirmininkė – Natalija Potapova, neformaliojo ugdymo mokytoja;

nariai: Karolina Syčiova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Liudmila Boguslavskaja, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Ana Žučkova, priešmokylinio ugdymo mokytoja, Lidija Sitiajeva, priešmokylinio ugdymo mokytoja, Jelena Abramova, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Tatjana Prolisko, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Viktoriia Bulbenkova, lietuvių (valstybinės kalbos) mokytoja.

Linksmųjų ir išradingųjų:

pirmininkė – Vera Borodina, ikimokylinio ugdymo mokytoja;

nariai: Natalja Jemeljanenko, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Natalija Derevianko, priešmokylinio ugdymo mokytoja, Tajana Prončenko, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Ana Žučkova, priešmokylinio ugdymo mokytoja, Karolina Syčiova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Natalija Potapova, neformaliojo ugdymo mokytoja, Tatjana Lapickaja, meninio ugdymo mokytoja, Jelena Goldfeld, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Viktoriia Bulbenkova, lietuvių (valstybinės kalbos) mokytoja.

 

Įstaigos svetainės administravimo  darbo grupė:

grupės vadovas –  Laimutė Povilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanti įstaigos vadovo funkcijas;

nariai: Ema Razmienė, specialistė, Odeta Veserienė, raštinės administratorė. 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content