Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Įstaigoje veikia:

Įstaigos taryba:

pirmininkė – Vera Borodina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

sekretorė  – Odeta Veserienė, raštinės administratorė,

nariai: Natalija Keršienė, auklėtojos (mokytojos) padėjėja, Olga Michno, logopedė, Marija Burbienė, tėvų atstovė, Natalja Zbarazskaja, tėvų atstovė.

Metodinė taryba:

pirmininkė – Laimutė Povilonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

nariai: Natalija Potapova, neformaliojo ugdymo mokytoja, Olga Michno, logopedė, Tatjana Lapickaja, meninio ugdymo mokytoja, Natalija Derevianko, priešmokylinio ugdymo mokytoja, Karolina Syčiova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Natalja Jemeljanenko, ikimokylinio ugdymo mokytoja.

Vaiko gerovės komisija: 

pirmininkė – Tamara Čiulanova, direktorė,

sekretorė – Laimutė Povilonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

nariai:  Olga Michno, logopedė, Larisa Matvijenko, neformaliojo ugdymo mokytoja.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

pirmininkė – Laimutė Povilonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

nariai: Karolina Syčiova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Natalja Jemeljanenko, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Jelena Abramova, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Irina Paradnikaitė-Abromavičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Gautos paramos skirstymo  komisiją:

pirmininkė – Natalija Potapova, neformaliojo ugdymo mokytoja, 

nariai: Odeta Veserienė, raštinės administratorė, Liudmila Boguslavskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Kūrybinės darbo grupės:

Sveikuolių:

pirmininkė – Natalija Potapova, neformaliojo ugdymo mokytoja,

nariai: Karolina Syčiova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Liudmila Boguslavskaja, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Ana Žučkova, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Lidija Sitiajeva, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Jelena Abramova, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Tatjana Prolisko, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Viktoriia Bulbenkova, lietuvių kalbos mokytoja.

Linksmųjų ir išradingųjų:

pirmininkė – Vera Borodina, ikimokylinio ugdymo mokytoja,

nariai: Natalja Jemeljanenko, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Natalija Derevianko, priešmokylinio ugdymo mokytoja, Tajana Prončenko, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Ana Žučkova, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Karolina Syčiova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Natalija Potapova, neformaliojo ugdymo mokytoja, Tatjana Lapickaja, meninio ugdymo mokytoja, Jelena Goldfeld, ikimokylinio ugdymo mokytoja, Viktoriia Bulbenkova, lietuvių kalbos mokytoja.

 

Įstaigos svetainės administravimo  darbo grupė:

grupės vadovas –  Tamara Čiulanova, direktorė.

Nariai:   Laimutė Povilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ema Razmienė, specialistė;

Odeta Veserienė, raštinės administratorė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content