Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Įstaigoje veikia:

1. Vaiko gerovės komisija: 

pirmininkė – Tamara Čiulanova, direktorė;

sekretorė – Laimutė Povilonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

nariai: Virginija Česonienė, logopedė, Olga Michno, logopedė, Larisa Matvijenko, neformaliojo švietimo mokytoja.

2.  Gautos paramos skirstymo  komisiją:

pirmininkė – Liudmila Divinčiukova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

nariai: Odeta Veserienė, raštinės administratorė, Natalija Potapova, neformaliojo švietimo mokytoja (mokytoja), Liudmila Boguslavskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Galina Zacharenko, auklėtojos (mokytojos) padėjėja.