Menu Close

Vykdomos programos

                                                    Pagrindinės:

  1. Lopšelio-darželio “Žiburėlis” Ikimokyklinio ugdymo programa  2017 m.

Nauja metodinė medžiaga “ŽAISMĖ IR ATRADIMAI”

Rekomendacijų rinkinys “Žaismė ir atradimai” orientuota į 1-6 metų vaikų kūrybingą, įdomų, prasmingą ugdymą:

IU_Vadovas-pedagogui_PRINT_WEB-nera-QR  

Knygelių-nuo-3-metų-iki-6-metų-priedai_žaismė-ir-atradimai

 

  1. Atnaujinta priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022-09-01-1

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014 m.

Su atnaujintu priešmokyklinio ugdymo turiniu susiję dokumentai:

Priešmokyklio ugdymo tvarkos aprašas nuo 2022 01 01

Nauja metodinė medžiaga “PATIRČIŲ ERDVĖS”

Rekomendacijų rinkinys “Patirčių erdvės” – įdomių, prasmingų, šiuolaikiškų, į 5-6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje ir taip pasirengti mokytis mokykloje. Rinkinį sudaro du leidiniai: vienas – skirtas grupėje (50 projektų), kitas – lauke (50 projektų) atliekamoms priešmokyklinio ugdymo veikloms, ir 3 priedai (leidiniai):

I leidinys     PU-I-knyga-PATIRČIŲ-ERDVĖS

II leidinys PU-II-knyga-PATIRČIŲ-ERDVĖS  

 

Įstaigos  vaikų neformaliojo švietimo programos:

Įstaigoje įgyvendinamos 3 vaikų neformaliojo švietimo programos: Fizinio aktyvumo skatinimo, Sveikos gyvensenos ugdymo ir Patyriminio ugdymo. Šiuo metu atnaujintos programos yra pateiktos Klaipėdos m. savivaldybės administracijos pritarimui. Po pritarimo bus įkeltos į šį puslapį.