Menu Close

Vykdomos programos

                                                    Pagrindinės:

1. Klaipėdos lopšelio-darželio “Žiburėlis” “Ikimokyklinio ugdymo programa”

2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014 m.

                                               Ugdymo turinį papildančios programos:

1.   KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIBURĖLIS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LIETUVIŲ KALBOS FORMAVIMO PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE PROGRAMA „BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS LIETUVIŲ KALBA (spauskite čia)

2. KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO REGOS SUTRIKIMŲ PREVENCIJOS IR LAVINIMO PROGRAMA „SVEIKOS AKYS – LAIMINGAS VAIKAS“ (spauskite čia)