Menu Close

Vykdomos programos

                                                Pagrindinės:

Lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” Ikimokyklinio ugdymo programa  2017 m.

IU_Vadovas-pedagogui_PRINT_WEB-nera-QR  

Knygelių-nuo-3-metų-iki-6-metų-priedai_žaismė-ir-atradimai

 

Atnaujinta priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022-09-01

Su atnaujintu priešmokyklinio ugdymo turiniu susiję dokumentai:

Priešmokyklio ugdymo tvarkos aprašas nuo 2022 01 01

Rekomendacijų rinkinys ,,Patirčių erdvės” – įdomių, prasmingų, šiuolaikiškų, į 5-6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje ir taip pasirengti mokytis mokykloje. Rinkinį sudaro du leidiniai: vienas – skirtas grupėje (50 projektų), kitas – lauke (50 projektų) atliekamoms priešmokyklinio ugdymo veikloms, ir 3 priedai (leidiniai):

I leidinys     PU-I-knyga-PATIRČIŲ-ERDVĖS

II leidinys PU-II-knyga-PATIRČIŲ-ERDVĖS  

 

Įstaigoje įgyvendinamos  vaikų neformaliojo švietimo programos:

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” neformaliojo vaikų švietimo Fizinio aktyvumo skatinimo programa

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” neformaliojo vaikų švietimo Sveikos gyvensenos ugdymo programa

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis” neformalio vaikų švietimo Patyriminio ugdymo programa   

 

 

 

Skip to content