Specialistų paslaugos

 

Įstaigoje vykdoma „Lopšelio – darželio „Žiburėlis“  keturios neformaliojo švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programos: „Vaiko akys – langas į pasaulį“, „Sveikos akys – vaikystės vaivorykštė“, „Auk sveikas, mažyli“ ir „Sveikatos abėcėlė“.

Vaikų regėjimo profilaktika užsiėma   seselė ortoptistė ir tiflopedagogė, kurios vykdo sutrikusios regos korekciją. Įstaigoje įrengti korekcinio darbo kabinetai, sukaupta korekcinio darbo metodinė medžiaga.
Vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, padeda  kvalifikuoti logopedai.
 
Įstaiga priklauso respublikinei ikimokyklinio ugdymo pedagogų asociacijai „Sveikatos želmenėliai“ ir įgyvendina jos parengtą metinį veiklos planą, dalyvauja įvairiuose sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginiuose. Vaikų sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius lavina neformaliojo švietimo mokytoja (pedagogė) pagal papildomai parengtas programas. Įrengta sporto salė su daugybe sporto įrenginių, priemonių.
Paslaugos yra  nemokamos.
 
Įstaiga yra sudariusi dvišalę sutartį su jaunimo laisvalaikio centro vaikų šokių kolektyvo ,,Vijurkas" choreografai. Du kartus savaitėje vyksta šokių repeticijos pagal sudarytas amžiaus grupes.
Įstaiga yra sudariusi dvišalę sutartį  su taekwondo klubu "Cunami". Du kartus savaitėje vaikai užsiima taekwondo sportu.  Paslaugos  mokamos.