Menu Close

Specialistų paslaugos

NEMOKAMOS PASLAUGOS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYTOJAI TEIKIA PASLAUGAS:

 „Lopšelio – darželio „Žiburėlis“  neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programos „Vaiko akys – langas į pasaulį“ ir „Sveikos akys – vaikystės vaivorykštė“ yra skirtos vaikų, turinčių regėjimo sutrikimų, profilaktikai ir korekcijai.

Neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programos „Auk sveikas, mažyli“ ir „Sveikatos abėcėlė“ skirtos vaikų fiziniam aktyvumui skatinti, sveikai gyvensenai ugdyti. Įstaigoje įrengta sporto salė, aprūpinta sporto inventoriumi, reikalingomis priemonėmisĮstaiga priklauso respublikinei ikimokyklinio ugdymo pedagogų asociacijai „Sveikatos želmenėliai“ ir įgyvendina jos parengtą metinį veiklos planą, dalyvauja įvairiuose sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginiuose, projektuose. 

Vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, padeda  kvalifikuoti logopedai.
 
MOKAMOS PASLAUGOS
Įstaiga yra sudariusi dvišalę sutartį su Jaunimo laisvalaikio centro vaikų šokių kolektyvu ,,Vijurkas". Šokių repeticijos vyksta du kartus savaitėje, po pietų.
Įstaiga yra sudariusi dvišalę sutartį  su taekwondo klubu "Cunami". Du kartus savaitėje, antroje dienos pusėje, vyksta  taekwondo treniruotės.  
2 kartus savaitėje vyksta anglų kalbos užsiėmimai.

 

 

 

 

Skip to content