Meškiuko

paste50
,,Meškiuko" grupė
5- 6 metų ikimokyklinio ugdymo grupė
auklėtojai: 
Danutė Tamoševičienė, aukštasis universitetinis, vyr.auklėtojo kvalif.kategorija
Ala Krasauskienė, aukštasis universitetinis, auklėtojo kvalif. kategorija