Menu Close

DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2024–2025 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS NUSTATYMO

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2024–2025 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS
NUSTATYMO

2023-12-29 Nr. AD1-1312
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-296 „Dėl Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 ir 55 punktais,

n u s t a t a u, kad prašymų mokytis į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2024–2025 mokslo metais registravimas, kai prašymai pildomi per Mokinių priėmimo sistemą ar teikiami rašytiniai prašymai mokyklų vadovams tęsiant mokymąsi toje pačioje
mokykloje, vykdomas nuo:
1. 2024 m. vasario 26 d. 10 val. – į 9 klases;
2. 2024 m. vasario 27 d. 10 val. – į 2–4, 6–8, 10–12 klases;
3. 2024 m. vasario 28 d. 10 val. – į 1 klases;
4. 2024 m. vasario 29 d. 10 val. – į 5 klases.

Savivaldybės administracijos direktorius                                                                                            Andrius Žukas

Skip to content